Ở cấp độ này, chúng ta đã tiến thêm một vài bước trong việc học Java. Chúng tôi đã khám phá tải lớp và nói về các biến, phương thức và lớp tĩnh. Chúng tôi đã tìm ra những lý do phổ biến nhất khiến trình biên dịch hét vào mặt bạn, cũng như những tình huống mà bạn cần phải đặc biệt cẩn thận để tránh mắc phải những sai lầm mới.

Nhân tiện, về điều đó...

8 sai lầm phổ biến của các lập trình viên tân binh

Cả người mới bắt đầu và lập trình viên có kinh nghiệm đều mắc lỗi. Vì chúng ta đã đề cập đến chủ đề này trong các bài học, nên chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thu được lợi ích khi đọc về "cái cào" mà hầu hết những người mới bắt đầu đều sử dụng.