Ang pinakamahusay na paraan upang maisaloob ang teorya ay ang pagsasanay nito. Kung tila mahirap sa iyo ang paksang ito, inirerekomenda namin ang paglutas ng mga karagdagang gawain upang matulungan kang punan ang mga kakulangan sa iyong kaalaman. O kung sapat na para sa iyo ang ilang kinakailangang gawain, huwag mag-atubiling magpatuloy sa susunod na mga aralin.