palawakin ang backup mula sa file . Ang file ay naglalaman ng backup ng lego schematics.