"Hi, Amigo! Ikinagagalak kitang makitang muli. Ngayon ay mayroon akong dalawang lubhang kapaki-pakinabang na aral para sa iyo.

Paggawa gamit ang mga file at direktoryo: Mga File, Path

Bago ang Java 7, ang lahat ng mga operasyon sa pamamahala ng file ay isinagawa gamit ang Fileklase. Ngunit sa ikapitong bersyon, nagpasya ang mga tagalikha ng wika na baguhin kung paano kami gumagana sa mga file at direktoryo, dahil Filemay ilang mga pagkukulang. Sa halip na isang klase, mayroon na tayong: Paths, Path, at Files. Sa araling ito , malalaman natin kung paano sila naiiba sa isa't isa at kung bakit kailangan natin ang bawat isa sa kanila.

Paglikha ng mga dynamic na proxy class sa Java

Ano ang mga dynamic na proxy at para saan ang mga ito? Paano mo nilikha ang mga ito? Basahin ang simpleng araling ito , at madali mong masasagot ang lahat ng tanong na ito.