"Hi, Amigo!"

"Ituloy natin ang ating mga aralin kung paano mag-google."

"Narito ang ilang mga pagsasanay:"

Hanapin ang sumusunod sa Internet:
1 Mga halimbawa ng pagtatrabaho sa klase ng File
2 Paano ka makakakuha ng isang listahan ng lahat ng mga file sa isang direktoryo at mga subdirectory nito?
3 Paano ka makakakuha ng isang listahan ng lahat ng mga file na may extension ng zip file sa isang direktoryo?
4 Paano mo i-zip ang isang file?
5 Paano ka mag-zip ng maraming file?
6 Paano ka mag-zip ng maraming file at direktoryo?
7 Paano mo i-unzip ang isang file?
8 Paano mo itatakda ang pag-encode ng file?
9 Paano mo malalaman ang pag-encode ng isang file sa isang archive?
10 Paano mo babaguhin ang data (properties) sa isang Properties object?