"Hello, Amigo! Tutulungan sana kita sa mga gawain mo ngayon. Pero pagod na pagod na ako. At marami pa akong gagawin ngayong gabi: uminom ng beer at maglaro ng poker kasama ang aking mga kaibigan. Kaya, good luck, buddy Harapin mo ang mga gawaing ito."