"Hello, Amigo! Narito ako. At dinalhan kita ... isang malaki at kawili-wiling gawain tungkol sa maramihang mana."