"Xin chào, Amigo! Tôi đây. Và tôi đã mang đến cho bạn... một nhiệm vụ lớn và thú vị về đa thừa kế."