"Well, Amigo, you're one step closer to earning the title of 'junior Java developer'! Magaling ka sa theory at practice. Congratulations!"

"Salamat, Professor! Pero may inihanda ka sigurong interesante para sa akin, di ba?"

"Nahulaan mo na! Upang magsimula, masasabi ko sa iyo ang tungkol sa kung paano ko ginawa ang aking unang cosmic laser mula sa mga dulo ng extinct na robo-dinosaur..."

"Baka sa susunod, Professor?"

"Okay, okay. Here's some home reading then."

Pag-synchronize ng thread. Ang naka-synchronize na operator

Sa mga unang yugto ng iyong pagsasanay, ang mga thread ay madalas na gumagana nang hiwalay sa isa't isa. Ngayong pamilyar ka na sa multithreading, alam mo na ang iba't ibang mga thread ay maaaring sabay na makipag-ugnayan at magbago sa parehong hanay ng data. Upang maiwasan ang pagkalito, kailangan mo ang naka-synchronize na operator. Naglaan kami ng hiwalay na pinalawig na aralin sa mahalagang paksang ito.

Pamamahala ng mga thread. Pabagu-bago ng isip na pamamaraan at ang yield() na pamamaraan

Ang isa pang detalyadong aralin  ay nakatuon sa pabagu-bago ng isip na keyword at ang yield() na pamamaraan, at sa mga panuntunang namamahala sa nangyari-bago ang mga relasyon. Matututunan mo ang higit pa tungkol sa iba't ibang paraan ng pagkontrol sa daloy ng isang multithreaded na programa.