"Hello, Amigo! Ngayon ay napakahusay mong hinawakan ang mga gawain. Maupo ka at manood ng video."