"Hi, Amigo!"

Mga tanong sa pangkakalap ng impormasyon
1 Ano ang deadlock?
2 Anong mga diskarte ang alam mo para maiwasan ang deadlock?
3 Maaari bang magkaroon ng deadlock kapag gumagamit ng mga paraan ng wait-notify?
4 Ano ang mas madalas na ginagamit: ipaalam o ipaalam sa Lahat?
5 Inirerekomenda ba ang paraan ng paghihintay para gamitin sa mga pahayag na if o while?
6 Ano ang mangyayari pagkatapos ng isang tawag upang ipaalam sa Lahat?
7 Ano ang nakukuha ng isang bagay sa pagiging hindi nababago?
8 Ano ang ibig sabihin ng pagiging thread-safe?
9 Ano ang "nangyayari-bago" na relasyon?
10 Ano ang JMM?
11 Anong pagbubukod ang itatapon kung tatawag ka ng paghihintay sa labas ng isang naka-synchronize na bloke?