"Hi, Amigo! I have another small and interesting topic for you. The Void type."

"And why would you need such a type? I mean, I understand void: it's to bring functions and procedures into alignment. We don't have procedures, but we have functions that return void (wala)."

"Oo, pero natatandaan mo ba na sinabi sa iyo ni Ellie kamakailan ang tungkol sa Callable interface?"

"Oo."

"At naaalala mo rin ba kung ano ang kailangan mong ipasa bilang isang uri ng argumento?"

"Oo, ang uri ng return value:"

Halimbawa ng isang gawain na walang ginagawa:
class EmptyJob implements Callable
{
 public String call() throws Exception
 {
  return null;
 }
}

"Tama. At paano kung gusto mong magbalik ng int ang paraan ng tawag? Ano naman?"

"Ngayon alam ko na na mayroong autoboxing para dito. Ipapasa ko lang ang isang Integer, at lahat ay magiging parang orasan:"

Halimbawa ng isang gawain na walang ginagawa:
class EmptyJob implements Callable
{
 public Integer call() throws Exception
 {
  return null;
 }
}

"Magaling. At paano kung ang pamamaraan ay hindi dapat ibalik?"

"I get your point. Tapos ginagamit natin ang Void as the counterpart of void?"

"Oo."

"Hindi ba mas madali na gawing Object ang return value at pagkatapos ay ibalik na null?"

"Minsan, pero hindi palagi."

"Alam mo na talagang sinadya mong ibalik ang walang bisa dito noong isinulat mo ang Object, ngunit maaaring hindi ito alam ng isa pang programmer at iisipin kung bakit ka nagbabalik na null."

"O ang code na tumatawag sa pamamaraan ay aasahan ang isang return value."

"Ngunit kapag isinulat mo ang Void, naiintindihan kaagad ng lahat na ito ay isang balot para sa walang bisa, kahit na kailangan mo pa ring ibalik ang null."

Halimbawa ng isang gawain na walang ginagawa:
class EmptyJob implements Callable
{
 public Void call() throws Exception
 {
  return null;
 }
}

"Hmm. Tama ka. Ang isang paraan na palaging nagbabalik ng null ay nagtataas ng mga katanungan. Ngunit ang pamamaraang idineklara bilang Void ay magagawa ito nang hindi nangangailangan ng karagdagang paliwanag."

"Una ang pagiging madaling mabasa ng code. Gusto ko ang Java!"

"Great. I'm glad you like it. Tapos na tayo for today."