Ang iyong maven repository sa GitHub

Maaaring i-upload ng mga developer ang kanilang library sa GitHub, kung saan mayroon itong espesyal na site-maven-plugin plugin . Tingnan natin ang isang halimbawa ng paggamit nito:

<project>
  <properties>
    <github.global.server>github</github.global.server>
    <github.maven-plugin>0.9</github.maven-plugin>
  </properties>
 
  <distributionManagement>
  	<repository>
      <id>internal.repo</id>
    	<name>Temporary Staging Repository</name>
      <url>file://${project.build.directory}/mvn-repo</url>
  	</repository>
  </distributionManagement>
 
  <build>
  	<plugins>
    	<plugin>
        <artifactId>maven-deploy-plugin</artifactId>
  	    <version>2.8.1</version>
      	<configuration>
          <altDeploymentRepository>
            internal.repo::default::file://${project.build.directory}/mvn-repo
          </altDeploymentRepository>
      	</configuration>
    	</plugin>
    	<plugin>
        <groupId>com.github.github</groupId>
        <artifactId>site-maven-plugin</artifactId>
        <version>${github.maven-plugin}</version>
      	<configuration>
        	<message>Maven artifacts for ${project.version}</message>
          <noJekyll>true</noJekyll>
          <outputDirectory>${project.build.directory}/mvn-repo</outputDirectory>
        	<branch>refs/heads/mvn-repo</branch>
          <includes>**/*</includes>
        	<repositoryName>SuperLibrary</repositoryName>
        	<repositoryOwner>codegymu-student</repositoryOwner>
      	</configuration>
      	<executions>
        	<execution>
          	<goals>
              <goal>site</goal>
          	</goals>
            <phase>deploy</phase>
        	</execution>
      	</executions>
    	</plugin>
  	</plugins>
  </build>
 
</project>

Tingnan natin kung ano ang nakasulat dito.

Ang paglikha ng isang pansamantalang lokal na imbakan ay naka-highlight sa asul. Sa teknikal, ito ay isang folder lamang, ngunit kailangan namin ng Maven na ituring ito bilang isang hiwalay na imbakan.

Na-highlight namin sa pula ang paglulunsad ng maven-deploy-plugin plugin , kung saan ipinahiwatig namin na ang pinagsama-samang library ay dapat ilagay sa pansamantalang repositoryong ito.

At sa wakas, ang site-maven-plugin plugin ay naka-highlight sa berde , na dapat kunin ang lahat ng mga file mula sa repository at i-commit ang mga ito sa GitHub. Ang ilang paliwanag ay kailangan dito. Ang lahat ng mga parameter ay nahahati sa dalawang grupo: kung ano ang pupunan at kung saan pupunan.

Ano ang pinupunan namin:
 • outputDirectory - direktoryo kung saan kukuha ng mga file para sa commit
 • kasama - nagtatakda ng mask ng mga file na gagawin
Saan tayo mag-a-upload:
 • repositoryOwner - ang pangalan ng may-ari ng repository sa GitHub
 • repositoryName - pangalan ng repository
 • branch - itinatakda ang sangay ng repositoryo sa GitHub kung saan iko-commit
 • mensahe - ang mensahe na idadagdag kapag gumawa

Kailangan mo ring tukuyin ang login at password para sa iyong repository sa Maven setting.xml :

<settings>
 <servers>
  <server>
 	<id>github</id>
   <username>[username]</username>
   <password>[password]</password>
  </server>
 </servers>
</settings>

Upang kumonekta (gumamit) ng isang library mula sa isang GitHub repository sa isa pang proyekto, kailangan mong tukuyin ang repository na ito sa iyong pom.xml :

<repositories>
  <repository>
    <id>[name-project]-mvn-repo</id>
    <url>https://raw.github.com/[username]/[name-project]/mvn-repo/</url>
  	<snapshots>
      <enabled>true</enabled>
      <updatePolicy>always</updatePolicy>
  	</snapshots>
	</repository>
</repositories>

Pagkatapos nito, mauunawaan ni Maven kung saan kukuha ng library.

 • [name-project] ay ang pangalan ng proyekto, sa aming kaso SuperLibrary
 • [username] ay ang login sa GitHub, sa halimbawa ito ay codegym-user

Pag-pack ng pagpupulong sa isang imahe ng Docker

Nabubuhay tayo sa isang bagong panahon, kung kailan ang mga proyekto bilang resulta ng pagpupulong ay maaaring ilagay sa repositoryo ng Maven, o marahil sa imbakan ng docker.

Upang maging magkaibigan sina Maven at Docker, kailangan namin ang docker-maven-plugin plugin . Walang kumplikado:

 <build>
  <plugins>
 	 <plugin>
    <groupId>com.spotify</groupId>
    <artifactId>docker-maven-plugin</artifactId>
  	<version>0.4.10</version>
  	<configuration>
     <dockerDirectory>${project.basedir}</dockerDirectory>
   	 <imageName>codegym/${project.artifactId}</imageName>
  	</configuration>
  	<executions>
   	 <execution>
      <phase>package</phase>
    	<goals>
     	<goal>build</goal>
    	</goals>
   	 </execution>
  	</executions>
 	 </plugin>
  </plugins>
 </build>

Naka-highlight sa asul ang punto kung saan idinagdag namin ang bulid ng layunin sa yugto ng package ng build. Maaari itong tawagan gamit ang mvn docker:build command .

Tinutukoy ng tag ng dockerDirectory ang folder kung saan matatagpuan ang Dockerfile. At ang pangalan ng larawan ay itinakda gamit ang imageName tag .

Kung ang proyekto ay nakabalot sa isang jar file, ang docker file ay magiging ganito ang hitsura:

FROM java:11
EXPOSE 8080
ADD /target/demo.jar demo.jar
ENTRYPOINT ["java","-jar","demo.jar"]

Kung nag-iimpake ka ng isang web application, maaaring kailanganin mong magdagdag ng Tomcat:

FROM tomcat8
ADD sample.war ${CATALINA_HOME}/webapps/ROOT.war
CMD ${CATALINA_HOME}/bin/catalina.sh run