GitHub वर तुमचे मॅवेन भांडार

विकसक त्यांची लायब्ररी GitHub वर अपलोड करू शकतात, ज्यासाठी त्यात एक विशेष site-maven-plugin प्लगइन आहे . चला त्याच्या वापराचे उदाहरण पाहू:

<project>
  <properties>
    <github.global.server>github</github.global.server>
    <github.maven-plugin>0.9</github.maven-plugin>
  </properties>
 
  <distributionManagement>
  	<repository>
      <id>internal.repo</id>
    	<name>Temporary Staging Repository</name>
      <url>file://${project.build.directory}/mvn-repo</url>
  	</repository>
  </distributionManagement>
 
  <build>
  	<plugins>
    	<plugin>
        <artifactId>maven-deploy-plugin</artifactId>
  	    <version>2.8.1</version>
      	<configuration>
          <altDeploymentRepository>
            internal.repo::default::file://${project.build.directory}/mvn-repo
          </altDeploymentRepository>
      	</configuration>
    	</plugin>
    	<plugin>
        <groupId>com.github.github</groupId>
        <artifactId>site-maven-plugin</artifactId>
        <version>${github.maven-plugin}</version>
      	<configuration>
        	<message>Maven artifacts for ${project.version}</message>
          <noJekyll>true</noJekyll>
          <outputDirectory>${project.build.directory}/mvn-repo</outputDirectory>
        	<branch>refs/heads/mvn-repo</branch>
          <includes>**/*</includes>
        	<repositoryName>SuperLibrary</repositoryName>
        	<repositoryOwner>codegymu-student</repositoryOwner>
      	</configuration>
      	<executions>
        	<execution>
          	<goals>
              <goal>site</goal>
          	</goals>
            <phase>deploy</phase>
        	</execution>
      	</executions>
    	</plugin>
  	</plugins>
  </build>
 
</project>

येथे काय लिहिले आहे ते पाहूया.

तात्पुरत्या स्थानिक भांडाराची निर्मिती निळ्या रंगात हायलाइट केली आहे. तांत्रिकदृष्ट्या ते फक्त एक फोल्डर आहे, परंतु आम्हाला ते स्वतंत्र भांडार म्हणून हाताळण्यासाठी मॅवेनची आवश्यकता आहे.

आम्ही लाल रंगात maven-deploy-plugin प्लगइन लाँच केले आहे , जेथे आम्ही सूचित केले आहे की संकलित लायब्ररी या तात्पुरत्या भांडारात ठेवली जावी.

आणि शेवटी, site-maven-plugin प्लगइन हिरव्या रंगात हायलाइट केले आहे , ज्याने सर्व फायली रेपॉजिटरीमधून घेतल्या पाहिजेत आणि त्या GitHub वर पाठवल्या पाहिजेत. येथे काही स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. सर्व पॅरामीटर्स दोन गटांमध्ये विभागली आहेत: काय भरायचे आणि कुठे भरायचे.

आम्ही काय भरतो:
 • outputDirectory - कमिटसाठी फाईल्स कुठे मिळवायच्या ते निर्देशिका
 • समाविष्ट - कमिट करण्यासाठी फाइल्सचा मुखवटा सेट करते
आम्ही कुठे अपलोड करू:
 • repositoryOwner - GitHub वर रेपॉजिटरी मालकाचे नाव
 • repositoryName - भांडाराचे नाव
 • शाखा - GitHub वर रिपॉझिटरी शाखा सेट करते ज्यावर कमिट करायचे आहे
 • संदेश - संदेश जो कमिट करताना जोडला जाईल

तुम्हाला Maven setting.xml मध्ये तुमच्या रेपॉजिटरीसाठी लॉगिन आणि पासवर्ड देखील नमूद करणे आवश्यक आहे :

<settings>
 <servers>
  <server>
 	<id>github</id>
   <username>[username]</username>
   <password>[password]</password>
  </server>
 </servers>
</settings>

GitHub रेपॉजिटरीमधून लायब्ररीला दुसर्‍या प्रोजेक्टशी जोडण्यासाठी (वापरण्यासाठी), तुम्हाला हे रेपॉजिटरी तुमच्या pom.xml मध्ये निर्दिष्ट करणे आवश्यक आहे :

<repositories>
  <repository>
    <id>[name-project]-mvn-repo</id>
    <url>https://raw.github.com/[username]/[name-project]/mvn-repo/</url>
  	<snapshots>
      <enabled>true</enabled>
      <updatePolicy>always</updatePolicy>
  	</snapshots>
	</repository>
</repositories>

त्यानंतर, लायब्ररी कुठून मिळवायची हे मावेनला समजेल.

 • [name-project] हे प्रकल्पाचे नाव आहे, आमच्या बाबतीत SuperLibrary
 • [username] हे GitHub वर लॉगिन आहे, उदाहरणार्थ ते codegym-user आहे

असेंब्लीला डॉकर इमेजमध्ये पॅक करत आहे

आम्ही एका नवीन काळात राहतो, जेव्हा असेंब्लीच्या परिणामी प्रकल्प मावेन रेपॉजिटरीमध्ये किंवा कदाचित डॉकर स्टोरेजमध्ये ठेवता येतात.

Maven आणि Docker मित्र बनवण्यासाठी, आम्हाला docker-maven-plugin प्लगइन आवश्यक आहे . काहीही क्लिष्ट नाही:

 <build>
  <plugins>
 	 <plugin>
    <groupId>com.spotify</groupId>
    <artifactId>docker-maven-plugin</artifactId>
  	<version>0.4.10</version>
  	<configuration>
     <dockerDirectory>${project.basedir}</dockerDirectory>
   	 <imageName>codegym/${project.artifactId}</imageName>
  	</configuration>
  	<executions>
   	 <execution>
      <phase>package</phase>
    	<goals>
     	<goal>build</goal>
    	</goals>
   	 </execution>
  	</executions>
 	 </plugin>
  </plugins>
 </build>

निळ्या रंगात हायलाइट केलेला बिंदू आहे जिथे आम्ही बिल्डच्या पॅकेज टप्प्यात लक्ष्य बुलिड जोडला. याला mvn docker:build कमांडसह कॉल केले जाऊ शकते .

dockerDirectory टॅग डॉकरफाइल जेथे स्थित आहे ते फोल्डर निर्दिष्ट करतो. आणि इमेजचे नाव imageName टॅग वापरून सेट केले आहे .

जर प्रकल्प जार फाईलमध्ये पॅक केला असेल तर डॉकर फाइल यासारखे काहीतरी दिसेल:

FROM java:11
EXPOSE 8080
ADD /target/demo.jar demo.jar
ENTRYPOINT ["java","-jar","demo.jar"]

जर तुम्ही वेब अॅप्लिकेशन पॅकेज करत असाल, तर तुम्हाला टॉमकॅट जोडावे लागेल:

FROM tomcat8
ADD sample.war ${CATALINA_HOME}/webapps/ROOT.war
CMD ${CATALINA_HOME}/bin/catalina.sh run