2.1host

Matapos maimbento ni Tim Berners-Lee ang World Wide Web, HTML, HTTP at mga web server, nagpasya siyang gawing mas mahirap ang buhay para sa mga web programmer sa hinaharap at gumawa ng mga link, o mga URL. Ang URL ay kumakatawan sa Universal Resource Locator.

Ang isang karaniwang link ay ibinibigay ng isang template:

protocol://host/path?query#anchor

Maaaring nawawala ang ilan sa mga bahagi, ngunit protocoldapat hostpalaging nakalista.

Protocoltumutukoy sa pangalan ng protocol kung saan makikipag-usap ang kliyente at server. Mga karaniwang pangalan ng protocol: HTTP, HTTPS, FTP, SSH, ...

Hostay ang pangalan ng server sa network kung saan ipadala ang kahilingan. Sa una ito ay isang IP address, ngunit ang mga tao ay mabilis na nakaisip ng mga pangalan na nababasa ng tao (mga domain name) upang walang maalala. Na parang ang pag-alala ng ilang mga numero ay napakahirap)

Sa una, walang querynaisip. Pathtinukoy ang lokasyon ng HTML file na dapat ibigay ng server sa kliyente. Gayunpaman, pagkatapos na kunin ang web ng mga baguhan, mabilis nilang napagtanto na ang mga HTML na file ay maaaring dynamic na nilikha sa gilid ng server. Samakatuwid, idinagdag ang isang seksyon sa URL query, kung saan maaaring maipasa sa server ang isang grupo ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon.

At panghuli anchor, isa lamang itong espesyal na label sa isang HTML na pahina na nagsasabi sa browser na hindi lamang dapat ipakita ang pahina, ngunit mag-scroll din sa isang partikular na lugar, iyon ay, isang label.

2.2 query at params

Sasabihin ko sa iyo ng kaunti pa tungkol sa query.

Ang bahagi ng link sa ilalim ng pamagatquery ay nagsisimula kaagad pagkatapos ng tandang pananong at nagtatapos sa isang # (o sa dulo ng link). Ang impormasyon sa query ay isang set ng mga parameter sa sumusunod na form:

name=value&name2=value2&nameN=valueN

Ang URL ay hindi maaaring maglaman ng mga puwang at isang grupo ng iba pang mga character, kaya lahat ng mga kahina-hinalang character ay nakatakas. Malamang, madalas mong nakatagpo ito kapag kinopya mo ang isang link at itinapon ito sa isang kaibigan:

lapad="300" Simbolo Encoding
1 space %20
2 ! %21
3 # %22
4 $ %24
5 % %25
6 at %26
7 ' %27
8 * %2A
9 + %2B
10 , %2C
labing-isa / %2F

Maaari mong basahin ang higit pa sa paksang ito sa link .