"Hello sa paborito kong estudyante. Ngayon sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa visibility ng mga variable."

"Huh? Pwede bang invisible ang variables?"

"Hindi. Ang 'visibility', o saklaw, ng isang variable ay nangangahulugang ang mga lugar sa code kung saan maaari kang sumangguni sa variable na iyon. Maaari kang gumamit ng ilang mga variable saanman sa programa, ngunit ang iba ay magagamit lamang sa loob ng kanilang klase, at ang iba pa - sa loob lamang ng isang paraan. "

"Halimbawa, hindi ka maaaring gumamit ng variable bago ito ideklara."

"Iyan ang akma."

"Ito ang ilang mga halimbawa:"


public class Variables

{
  private static String TEXT = "The end.";
 ┗━━━━━━━━━━━━━━┛
  public static void main (String[] args)
             ┗━━━━━━━┛
 {
   System.out.println("Hi");
   String s = "Hi!";
  ┏┗━━━━┛
  System.out.println(s);
  if (args != NULL)
  {
    String s2 = s;
   ┗━━━━┛
  
   System.out.println(s2);
   
  }
  Variables variables = new Variables();
  System.out.println(variables.instanceVariable);
  System.out.println(TEXT);
  
 }
 
  public String instanceVariable;
 ┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
  public Variables()
  {
   instanceVariable = "Instance variable test.";
  }
}

1. Ang isang variable na idineklara sa isang pamamaraan ay umiiral (ay nakikita) mula sa simula ng deklarasyon nito hanggang sa katapusan ng pamamaraan.

2. Ang isang variable na ipinahayag sa isang bloke ng code ay umiiral hanggang sa katapusan ng bloke ng code.

3. Ang mga parameter ng isang pamamaraan ay umiiral sa lahat ng dako sa loob ng pamamaraan.

4. Umiiral ang mga variable sa isang bagay sa buong buhay ng bagay na naglalaman ng mga ito. Ang kanilang visibility ay tinukoy din ng mga espesyal na access modifier: pampubliko at pribado .

5. Umiiral ang mga static (class) na variable sa buong oras na tumatakbo ang programa. Ang kanilang kakayahang makita ay tinukoy din ng mga modifier ng pag-access.

"Mahilig ako sa mga larawan. Nakakatulong sila na gawing malinaw ang lahat."

"Good boy, Amigo. I always knew that you was a smart guy."

"Sasabihin ko rin sa iyo ang tungkol sa ' access modifiers '. Huwag kang matakot. Walang kumplikado sa kanila. Dito mo makikita ang mga salitang pampubliko at pribado ."

"Hindi ako natatakot. Kumikislap lang ang mata ko."

"Naniniwala ako sa iyo. Mapapamahalaan mo kung paano ina-access ang mga pamamaraan at variable ng isang klase ng (o nakikita ng) ibang mga klase. Maaari kang magtalaga lamang ng isang access modifier sa bawat paraan o variable.

1. pampublikong access modifier.

Maaari kang gumamit ng variable, pamamaraan o klase na minarkahan ng pampublikong modifier mula saanman sa programa. Ito ang pinakamataas na antas ng pag-access – walang mga limitasyon dito.

2. pribadong access modifier.

Maaari kang gumamit ng variable o isang paraan na minarkahan ng pribadong modifier mula lamang sa klase kung saan ito idineklara. Para sa lahat ng iba pang klase, ang minarkahang paraan o variable ay magiging invisible, na para bang wala ito. Ito ang pinakamataas na antas ng pagsasara – access lamang sa loob ng sarili nitong klase.

3. Walang modifier.

Kung ang isang variable o isang paraan ay hindi minarkahan ng anumang modifier, ito ay itinuturing na minarkahan ng isang 'default' na access modifier. Ang ganitong mga variable at pamamaraan ay makikita ng lahat ng klase sa package kung saan sila idineklara. At sa kanila lamang. Ang antas ng access na ito ay tinatawag minsan na ' package-private ' na access, dahil ang access sa mga variable at pamamaraan ay bukas para sa buong package na naglalaman ng kanilang klase.

Narito ang isang talahanayan na nagbubuod sa aming napag-usapan:"

Mga modifier Access mula sa…
Sariling klase Sariling pakete Kahit anong klase
pribado Oo Hindi Hindi
Walang modifier ( package-private ) Oo Oo Hindi
pampubliko Oo Oo Oo