Mô-đun 1

Mô-đun 1

Mô-đun Cú pháp Java là phần giới thiệu về lập trình Java . Nó có 28 cấp độ , trong đó bạn sẽ học các lớp là gì, các đối tượng , phương pháp biến . Tìm hiểu các kiểu dữ liệu cơ bản, mảng, câu lệnh điều kiện và vòng lặp. Hãy xem qua các bộ sưu tập , danh sách và tổng quát, kiến thức cơ bản về OOP và bắt đầu với IntelliJ IDEA .

Nhưng điều chính là bạn sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề phức tạp khác nhau. Đừng lo lắng nếu bạn không có kinh nghiệm lập trình: để "bắt kịp" tài liệu, bạn sẽ có cả lớp học trực tuyến với người cố vấn và các môn tự chọn. Vào cuối mô-đun, sau khi tìm hiểu về Git, dự án cuối cùng đang chờ bạn - viết một bộ phân tích mật mã .

Bình luận
  • Phổ biến
  • Mới
Bạn phải đăng nhập để đăng nhận xet
Trang này chưa có bất kỳ bình luận nào