Bộ sưu tập Java

Java Collections

Nhiệm vụ Bộ sưu tập Java dành riêng cho nghiên cứu chuyên sâu về các bộ sưu tập Java và hơn thế nữa. Chúng ta sẽ nói về cách làm việc với các tệp và tài liệu lưu trữ. Chúng ta sẽ thảo luận về các mẫu thiết kế là gì và cách sử dụng chúng. Bạn sẽ có kinh nghiệm làm việc với JSON , Trái ổi , Bộ sưu tập Apache Commons , Và JUnit . Bạn sẽ tìm hiểu chi tiết về thu gom rác trong Java . Ngoài các thành phần nâng cao của Core, bạn sẽ làm quen với các công cụ cần thiết cho bất kỳ nhà phát triển phần mềm hiện đại nào. Tìm hiểu về GitJAXB , RMIDymamicProxy . Và chúng ta sẽ đề cập đến một ngôn ngữ lập trình quan trọng khác — JavaScript . Trong nhiệm vụ này, bạn sẽ tạo các dự án nhỏ, là những nhiệm vụ lớn . Để tạo điều kiện học tập, chúng được chia thành các giai đoạn.

Bình luận
  • Phổ biến
  • Mới
Bạn phải đăng nhập để đăng nhận xet
Trang này chưa có bất kỳ bình luận nào