Mô-đun 2: Lõi Java

JRU lõi Java

Mô-đun “Java Core” dành cho những sinh viên đã được đào tạo tối thiểu về Java và sẵn sàng nghiên cứu sâu các khái niệm cơ bản về OOP, làm quen với các luồng, tuần tự hóa, giao diện, các lớp bên trong và lồng nhau. Bạn sẽ tìm hiểu lý do tại sao bạn cần Reflection API , các chú thích trong Java và viết một cuộc trò chuyện đơn giản bằng cách sử dụng socket. "Mức độ khó" đang tăng lên, nhưng không sao: thực hành giải quyết vấn đề thường xuyên sẽ giúp bạn hoàn thành thành công mô-đun này và chuẩn bị cho bạn nghiên cứu các chủ đề nâng cao và thực hiện các dự án phức tạp hơn.

Bình luận
  • Phổ biến
  • Mới
Bạn phải đăng nhập để đăng nhận xet
Trang này chưa có bất kỳ bình luận nào