Lõi Java

Java Core

Nhiệm vụ «Lõi Java» dành cho những người đã được đào tạo cơ bản về Java (bằng cách hoàn thành nhiệm vụ Cú pháp Java của Code Gym ). Tại đây, bạn phải vượt qua 10 cấp độ thú vị , nơi bạn sẽ tìm hiểu kiến thức cơ bản về OOP , làm quen với các luồng, tuần tự hóa và nạp chồng phương thức, đồng thời bạn sẽ học được nhiều điều về giao diện và đa kế thừa. Việc đào tạo không còn đơn giản như nhiệm vụ «Cú pháp Java» , nhưng việc luyện tập thường xuyên (bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ) sẽ giúp bạn vượt qua tất cả 10 cấp độ trong nhiệm vụ này và bạn sẽ sẵn sàng hoàn thành các dự án nhỏ trong tương lai gần.

Bình luận
  • Phổ biến
  • Mới
Bạn phải đăng nhập để đăng nhận xet
Trang này chưa có bất kỳ bình luận nào