Mô-đun 3

Java chuyên nghiệp

Mô-đun "Java Professional" sẽ giới thiệu cho bạn các khái niệm chính và công cụ phát triển. Bạn sẽ tìm hiểu các mẫu thiết kế và phương pháp phát triển, làm quen với các công cụ xây dựng ( Maven ) và các công cụ kiểm tra ( JUnit , Mockito ), tìm hiểu lý do tại sao cần ghi nhật ký. Bạn sẽ đi sâu vào các chủ đề liên quan đến phát triển web: kiến trúc phần mềm, giao thức truyền thông, servlet và bộ chứa servlet ( Tomcat ), làm quen với mẫu kiến trúc MVC và tìm hiểu thêm về các dịch vụ web. Vào cuối mô-đun, bạn sẽ viết một trò chơi tìm kiếm văn bản theo lượt .

Bình luận
  • Phổ biến
  • Mới
Bạn phải đăng nhập để đăng nhận xet
Trang này chưa có bất kỳ bình luận nào