"Xin chào, Amigo! Còn một vài bài học bổ sung sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các chủ đề được đề cập ở cấp độ này thì sao?

"Giáo sư, tôi đã bao giờ có sự lựa chọn trong vấn đề này chưa? :)

"Xuất sắc! Vậy thì tiến hành đi. Có một nhiệm vụ lớn thú vị phía trước."

Các định dạng tuần tự hóa Java

Bạn đã quen với việc lập tuần tự hóa — một số bài học đã được dành cho chủ đề này. Lần này chúng ta sẽ khám phá một số cơ sở lý thuyết và nói về các định dạng tuần tự hóa — JSON, YAML và các định dạng khác.

XML là gì?

Khi làm việc trên các ứng dụng Java thực tế, gần như chắc chắn bạn sẽ gặp các tác vụ liên quan đến XML. Trong quá trình phát triển Java, định dạng này được sử dụng gần như phổ biến ( bạn sẽ tìm hiểu chính xác lý do tại sao trong bài viết này ), vì vậy tôi khuyên bạn không nên xem lại bài học này một cách hời hợt mà nên hiểu thấu đáo mọi thứ và đồng thời nghiên cứu thêm tài liệu/ liên kết :)