"Chào, Amigo!"

"Bilaabo đã nghĩ ra một nhiệm vụ cho bạn. Hãy tận hưởng, bạn của tôi:"