"Chào, Amigo!"

"Chào, Julio. Nói cho tôi biết, bạn được đặt tên theo ai?"

"Vào thời của bà cố của tôi, có một ca sĩ nổi tiếng tên là Iglesias. Chà, bây giờ tôi chỉ cần học cách hát «Nostalgie»."

"Đó là cái gì? —Hát?"

"Tôi sẽ bắt đầu video bây giờ. Mời ngồi."