"Xin chào, Amigo! Tôi đã bỏ lỡ các bài học của chúng ta. Dưới đây là một số nhiệm vụ để thực hành khởi tạo đối tượng:"