Trong các bài học trước, bạn đã học thêm về chương trình Java điển hình là gì và thiết kế của nó trông như thế nào. Các đối tượng được tạo như thế nào (và điều này có liên quan gì với các hàm tạo) và các biến được khởi tạo như thế nào.

Hãy chuẩn bị tinh thần: lần này sẽ có rất nhiều bài đọc bổ sung. Nhưng đây chính là điều sẽ giúp bạn tiến nhanh hơn trong quá trình học tập.

Tại sao bạn cần một nhà xây dựng?

Bạn đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này trong các bài học trước phải không? Hãy thử nghiệm. Làm cách nào để tạo một con mèo mặc định đặc biệt và làm cách nào để tạo cùng một con mèo nhưng có màu lông cụ thể và tiếng kêu meo meo? Không chắc? Sau đó, hãy đọc bài viết này về những kiến ​​thức cơ bản về hàm tạo Java. Hãy đọc và được giác ngộ :)

Hàm tạo của lớp cơ sở

Bạn chỉ mới bắt đầu với hàm tạo trong Java, vì vậy một bài viết thú vị khác sẽ không gây hại cho bạn. Nó được dành riêng cho các hàm tạo của lớp cơ sở và được nhắm mục tiêu chính xác vào mức độ hiểu biết của bạn. Bài viết này sẽ tiết lộ (hoặc cho phép bạn xem lại) lớp cha và lớp dẫn xuất là gì, thứ tự các hàm tạo được gọi và thứ tự khởi tạo các trường.

Phương thức, tham số, tương tác và quá tải

Bây giờ, các phương thức... Không có chúng, các đối tượng không biết cách cư xử hoặc tương tác với nhau. Bài học chắc chắn này sẽ nâng cao kiến ​​thức của bạn về phương pháp và tham số phương pháp. Chúng ta cũng sẽ đề cập đến các chủ đề quan trọng về đóng gói và nạp chồng phương thức. Nếu những chủ đề này vẫn chưa rõ ràng, đừng lo lắng. Chúng tôi chắc chắn sẽ quay lại với họ sau.

Getters và setters

Đã có lúc bạn không biết encapsulation là gì và tại sao nó lại cần thiết. Hoặc có lẽ ngay cả bây giờ bạn vẫn chưa cảm thấy đủ tự tin khi nói đến việc ẩn dữ liệu và các cơ chế Java được sử dụng để thực hiện điều đó — getters và setters. Nếu đúng như vậy, thì đây là một bài học rất hữu ích có khả năng củng cố hiểu biết của bạn về đóng gói.

vòng đời đối tượng

Khi máy Java tạo bất kỳ đối tượng nào, nó sẽ cấp phát bộ nhớ cho đối tượng đó. Trong một chương trình lớn thực sự, hàng chục, hàng trăm nghìn đối tượng được tạo ra và mỗi đối tượng được cấp phát một phần bộ nhớ riêng cho nó.

Nhưng bạn nghĩ tất cả những đồ vật này tồn tại trong bao lâu? Họ có "sống" trong toàn bộ thời gian chương trình của chúng tôi đang chạy không? Dĩ nhiên là không. Ngay cả với tất cả các ưu điểm của các đối tượng Java, chúng không phải là bất tử :) Các đối tượng có vòng đời riêng của chúng. Trong bài học này, chúng ta sẽ khám phá đó là gì.

Tìm hiểu thêm về bộ thu gom rác

Nếu bạn đọc bài học trên, bạn sẽ thấy quen thuộc với khái niệm "người thu gom rác". Bây giờ trong bài viết này, bạn sẽ có một cuộc thảo luận chi tiết hơn về cách phân phối bộ sưu tập rác theo thời gian. Trình thu gom rác của Java rất tốt, mặc dù nó không phải lúc nào cũng có thể dự đoán được đối với những người bình thường. Đọc bài viết thú vị này để tìm hiểu về bộ sưu tập rác Java, khả năng tiếp cận đối tượng, đếm tham chiếu và tạo đối tượng.