Ở cấp độ này, bạn đã học cách thức và lý do xảy ra ngoại lệ. Đây là một chủ đề rất quan trọng cho công việc tương lai của bạn với tư cách là một lập trình viên. Chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không bị tổn thương khi xem thêm một vài ví dụ thực tế và một vài bài báo bổ sung.

Ngoại lệ: bắt và xử lý

Bài viết thú vị này sẽ giúp thêm một số cấu trúc vào kiến ​​thức mới của bạn.

Ngoại lệ: đã chọn, chưa chọn và tùy chỉnh

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu nhiều hơn về các ngoại lệ và cách chúng được tổ chức. Và phần hay nhất là: bạn sẽ học cách loại bỏ các ngoại lệ của riêng mình. Làm thế nào để bạn thích điều đó?