Khi mới bắt đầu học Java, có thể bạn không biết rằng mình có thể viết các chương trình và trò chơi đơn giản sớm như vậy. Chúng tôi chắc chắn rằng bây giờ bạn đã hiểu rõ về cách thức hoạt động của công cụ trò chơi CodeGym và có lẽ bạn đã thử viết một hoặc hai trò chơi.

Nếu bạn vẫn chưa tìm thấy thời gian và đang tìm kiếm nguồn cảm hứng hoặc thời điểm thích hợp, thì đây là. Trong thời gian phần trò chơi tồn tại, nhiều sinh viên ở các cấp độ kỹ năng khác nhau đã cố gắng tạo ra các phiên bản trò chơi phổ biến của riêng họ.

Nhóm CodeGym theo dõi thành công của học viên và thỉnh thoảng, chúng tôi chia sẻ những bản mod trò chơi thú vị nhất với cả cộng đồng. Ví dụ: đây là những lựa chọn đầu tiên của chúng tôi — 13 trò chơi hay nhất được viết bởi "những chú chim sớm". Và đây là lựa chọn thứ hai của chúng tôi về các trò chơi dành cho học sinh chắc chắn đáng được chú ý.

Hoàn toàn có thể là tên của bạn có thể trở thành một trong những điều tốt nhất.