equals() и hashCode() договори or Howвото и да е друго

Методите equals и hashCode са тясно свързани един с друг и е добра идея да замените двата метода по последователен начин. Много хора знаят това. Но не всеки разбира напълно причината за това правило и последствията от нарушаването му.

В тази публикация ще разгледаме идеята зад тези методи, ще прегледаме преднаmeaningто им и ще проучим защо са толкова свързани.

Неизменност в Java: окончателна, константна и неизменна

В този урок ще говорим за специалния финален модификатор. Можете да мислите за това като за начин да "замразите" части от нашата програма, където се нуждаем от постоянно, недвусмислено и непроменливо поведение.

Можем да го приложим към три елемента от нашата програма: класове, методи и променливи. Нека да ги прегледаме на свой ред.

Видео: Java. Клас обект Проучване на въпроси за интервю

За Howво е методът за финализиране ? Какви са специфичните характеристики на методите wait , notify и notifyAll ? Как са свързани методите equals и hashCode ? Защо всички Java класове наследяват Object ? Видеото дава отговори на тези и много други въпроси.