katumbas ng() at hashCode() na mga kontrata o anuman

Ang mga katumbas at hashCode na pamamaraan ay malapit na nauugnay sa isa't isa, at magandang ideya na i-override ang parehong mga pamamaraan sa pare-parehong paraan. Maraming tao ang nakakaalam nito. Ngunit hindi lahat ay lubos na nauunawaan ang dahilan para sa panuntunang ito at ang mga kahihinatnan ng paglabag dito.

Sa post na ito , titingnan natin ang ideya sa likod ng mga pamamaraang ito, susuriin ang layunin ng mga ito, at tuklasin kung bakit nauugnay ang mga ito.

Kawalang pagbabago sa Java: pangwakas, mga pare-pareho at hindi nababago

Sa araling ito , pag-uusapan natin ang tungkol sa espesyal na panghuling modifier. Maaari mong isipin ito bilang isang paraan upang "i-freeze" ang mga bahagi ng aming programa kung saan kailangan namin ng pare-pareho, hindi malabo, at hindi nagbabagong pag-uugali.

Maaari naming ilapat ito sa tatlong elemento ng aming programa: mga klase, pamamaraan, at mga variable. Salitan natin sila.

Video: Java. Object class Survey ng mga tanong sa panayam

Para saan ang paraan ng pag-finalize ? Ano ang mga partikular na tampok ng wait , notify , at notifyAll na pamamaraan? Paano nauugnay ang mga katumbas at hashCode na pamamaraan? Bakit lahat ng mga klase ng Java ay nagmamana ng Bagay ? Ang video ay nagbibigay ng mga sagot sa mga ito at sa maraming iba pang mga katanungan.