equals() og hashCode() kontrakter eller hva som helst

Metodene equals og hashCode er nært beslektet med hverandre, og det er en god idé å overstyre begge metodene på en konsistent måte. Mange vet dette. Men ikke alle forstår helt årsaken til denne regelen og konsekvensene for å bryte den.

I dette innlegget skal vi ta en titt på ideen bak disse metodene, gjennomgå formålet deres og utforske hvorfor de er så beslektede.

Uforanderlighet i Java: endelig, konstanter og uforanderlig

I denne leksjonen vil vi snakke om den spesielle sluttmodifikatoren . Du kan tenke på det som en måte å "fryse" deler av programmet vårt der vi trenger konstant, entydig og uforanderlig oppførsel.

Vi kan bruke det på tre elementer i programmet vårt: klasser, metoder og variabler. La oss gå over dem etter tur.

Video: Java. Objektklasse Undersøkelse av intervjuspørsmål

Hva er avslutningsmetoden for? Hva er de spesifikke funksjonene til metodene vente , varsle og varsle Alle ? Hvordan er likhets- og hashCode -metodene relatert? Hvorfor arver alle Java-klasser Object ? Videoen gir svar på disse og mange andre spørsmål.