— Здравей, войнико!

„Поздравления за надграждането на вашите умения. Имаме нужда от момчета, които са готови да направят всичко.“

„Сигурен съм, че все още имате много незавършени задачи. Време е да завършите някои от тях!“