“สวัสดีทหาร!”

"ขอแสดงความยินดีกับการยกระดับทักษะของคุณ เราต้องการคนที่พร้อมจะทำทุกสิ่ง"

"ฉันแน่ใจว่าคุณยังมีงานที่ยังไม่เสร็จอีกมาก ได้เวลาทำบางส่วนให้เสร็จ!"