"Xin chào, quân nhân!"

"Chúc mừng bạn đã nâng cấp kỹ năng của mình. Chúng tôi cần những người sẵn sàng làm bất cứ điều gì."

"Tôi chắc chắn rằng bạn vẫn còn nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đã đến lúc hoàn thành một số trong số chúng!"