„Здравей, Амиго. Ето една полезна задача:“

"Сетих се! Ето задачата, която ти обещах миналия път. Знаеш ли Howво е SET?"

„Знам го отдавна. И Риши току-що ми каза за полезния клас на колекциите.“

„SET означава Super Extreme Task. Какво ти каза Риши за това?“

— Ъъъъ, той ми каза за нещо друго... за полезни методи за колекции.

"За нещо друго?? Добре, отидете да проверите условията на задачата. Само не решавайте тази задача на хартия. Видях, че пишете нещо там. Трябва да пишете директно в картата с памет."

„И така, къде трябва да го реша?“

„Отидете при тайния агент. Ще откриете, че той има нещо точно за вас.“