"हाय, अमिगो. येथे एक उपयुक्त कार्य आहे:"

"मला आठवलं! मागच्या वेळी मी तुला वचन दिलेलं काम इथे आहे. तुला SET म्हणजे काय माहीत आहे का?"

"मला बर्‍याच दिवसांपासून माहित आहे. आणि ऋषीने मला कलेक्शन युटिलिटी क्लासबद्दल सांगितले."

"SET म्हणजे सुपर एक्स्ट्रीम टास्क. ऋषी यांनी तुम्हाला याबद्दल काय सांगितले?"

"अरे, त्याने मला आणखी एका गोष्टीबद्दल सांगितले... संग्रहासाठी उपयुक्त पद्धतींबद्दल."

"दुसऱ्या गोष्टीबद्दल? ठीक आहे, जा टास्क कंडिशन तपासा. हे टास्क फक्त कागदावर सोडवू नका. मी तुम्हाला तिथे काहीतरी लिहिताना पाहिले. तुम्हाला थेट तुमच्या मेमरी कार्डवर लिहायचे आहे."

"मग मी कुठे सोडवू?"

"जा गुप्त एजंटला भेटा. तुम्हाला दिसेल की त्याच्याकडे तुमच्यासाठी काहीतरी आहे."