"Здравей, Амиго! Билаабо ще ти каже разликите между абстрактен клас и интерфейс. Има няколко."

Абстрактен клас Интерфейс
Наследство
Един абстрактен клас може да наследи само един клас , но може да наследи произволен брой интерфейси . Един интерфейс не може да наследява класове , но може да наследява произволен брой интерфейси .
Абстрактни методи
Абстрактен клас може да съдържа абстрактни методи . Но може изобщо да ги няма . Всички нестатични и нестандартни методи на интерфейса са абстрактни , т.е. нямат реализация. Един интерфейс не може да има ниHowви методи .
Методи с реализация
Абстрактен клас може да съдържа методи с имплементация . Интерфейсът може да има методи по подразбиране .
Данни
Без ограничения. Интерфейсът съдържа само публични окончателни статични данни.
Създаване на обект
Не можете да създадете екземпляр на абстрактен клас. Не можете да създадете екземпляр на интерфейс.

— Това е моето разбиране. Кратко и по същество.

— Благодаря, Амиго.