"สวัสดี Amigo! Bilaabo จะบอกคุณถึงความแตกต่างระหว่างคลาสนามธรรมและอินเทอร์เฟซ มีหลายอย่าง"

คลาสนามธรรม อินเตอร์เฟซ
มรดก
คลาสนามธรรมสามารถสืบทอดได้เพียงคลาสเดียวแต่สามารถ สืบทอดอินเท ร์เฟซจำนวนเท่าใดก็ได้ อินเทอร์เฟซไม่สามารถสืบทอดคลาสได้แต่สามารถสืบทอดอินเทอร์เฟซจำนวนเท่าใดก็ได้
วิธีการนามธรรม
คลาสนามธรรมสามารถมี วิธีการนามธรรม แต่ก็อาจจะไม่มีเลยก็ได้ เมธอดแบบไม่คงที่และไม่ใช่ค่าดีฟอลต์ของอินเตอร์เฟสทั้งหมดเป็นแบบนามธรรม กล่าวคือไม่มีการนำไปใช้งาน อินเทอร์เฟซไม่สามารถมีวิธีการได้เลย
วิธีการพร้อมการใช้งาน
คลาสนามธรรมสามารถมีเมธอดที่มีการใช้งาน อินเทอร์เฟซอาจมีวิธีการเริ่มต้น
ข้อมูล
ไม่มีข้อจำกัด อินเทอร์เฟซประกอบด้วยข้อมูลสแตติกขั้นสุดท้ายสาธารณะเท่านั้น
การสร้างวัตถุ
คุณไม่สามารถสร้างอินสแตนซ์ของคลาสนามธรรมได้ คุณไม่สามารถสร้างอินสแตนซ์ของอินเทอร์เฟซได้

"นั่นคือความเข้าใจของฉัน สั้นและตรงประเด็น"

“ขอบคุณนะ อามีโก้”