"Hello, Amigo! Bilaabo akan memberitahu anda perbezaan antara kelas abstrak dan antara muka. Terdapat beberapa."

Kelas abstrak Antara muka
Warisan
Kelas abstrak boleh mewarisi hanya satu kelas tetapi ia boleh mewarisi sebarang bilangan antara muka . Antara muka tidak boleh mewarisi kelas , tetapi ia boleh mewarisi sebarang bilangan antara muka .
Kaedah abstrak
Kelas abstrak boleh mengandungi kaedah abstrak . Tetapi ia mungkin tidak mempunyai apa -apa. Semua kaedah bukan statik dan bukan lalai antara muka adalah abstract , iaitu ia tidak mempunyai pelaksanaan. Antara muka tidak boleh mempunyai kaedah sama sekali.
Kaedah dengan pelaksanaan
Kelas abstrak boleh mengandungi kaedah dengan pelaksanaan . Antara muka mungkin mempunyai kaedah lalai .
Data
Tiada sekatan. Antara muka hanya mengandungi data statik akhir awam.
Penciptaan objek
Anda tidak boleh membuat contoh kelas abstrak. Anda tidak boleh membuat contoh antara muka.

"Itu pemahaman saya. Ringkas dan tepat."

"Terima kasih, Amigo."