Научаване на гугъл.  (Как да настроите IDEA за специфични конвенции за codeиране: Ctrl+Alt+L) - 1

„Здрасти, Амиго!“

„Нека продължим с нашите уроци за това How да гуглим.“

„Ето няколко упражнения:“

Упражнения за търсене в мрежата:
1 Как да използвам IntelliJ IDEA за преименуване на променлива?
2 Как да използвам IntelliJ IDEA, за да заменя няHowъв code с друг?
3 Как да използвам IntelliJ IDEA, така че променливата, към която е насочен курсорът, да е маркирана навсякъде в codeа?
4 Как да използвам IntelliJ IDEA за преименуване на метод?
5 Как да използвам IntelliJ IDEA за преименуване на клас?
6 Как да използвам IntelliJ IDEA, за да обвия няHowъв code в try-catch?
7 Как да използвам IntelliJ IDEA за бързо създаване на конструктор?
8 Как да използвам IntelliJ IDEA за създаване на гетери и сетери ?
9 Как да използвам IntelliJ IDEA за внедряване на липсващи методи в клас?
10 Как да използвам IntelliJ IDEA за заместване на методите на родителски клас?