1. Използване на forцикъл за преброяване на броя на въведените редове

Нека напишем програма, която чете 10редове от клавиатурата и показва броя на редовете, които са бor числа. Пример:

Код Обяснение
Scanner console = new Scanner(System.in);
int count = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
  if (console.hasNextInt())
   count++;
  console.nextLine();
}
System.out.println(count);
Create a Scanner object to read data from the console.
Store the number of numbers in the count variable.
Loop from 0 to 10 (not including 10).

If a number is entered,
then increase count by one.
Read a line from the console and don't save it anywhere.

Display the calculated count on the screen.
Забележка

Ако редът съдържа множество токени, разделени с интервали, и първият от тях е число, тогава методът hasNextInt()ще върне true, дори ако другите токени не са числа. Това означава, че нашата програма ще работи правилно само ако на всеки ред е въведен само един токен.


2. Изчисляване на факториела с помощта на forцикъл

Нека напишем програма, която не чете нищо, а instead of това изчислява нещо. Нещо трудно. Например факториелът на числото 10.

Факториелът на число n(обозначен с n!) е произведението на поредица от числа: 1*2*3*4*5*..*n;

Код Обяснение
int f = 1;
for (int i = 1; i <= 10; i++)
  f = f * i;
System.out.println(f);
We store the product of numbers in the f variable.
Loop from to (inclusive).
Multiply by the next number (save the result in ).
Display the calculated amount on the screen.110ff

Началната стойност е f = 1, защото умножаваме fпо числата. Ако fбеше първоначално 0, тогава произведението на всички числа, умножено по, 0щеше да бъде 0.


3. Използване на forцикъл за рисуване върху екрана

Нека напишем програма, която рисува триъгълник на екрана. Първият ред се състои от 10звездички, вторият — 9звездички, след това 8и т.н.

Код Обяснение
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
  int starCount = 10 - i;
  for (int j = 0; j < starCount; j++)
   System.out.print("*");
  System.out.println();
}
Loop through the lines (there should be 10 lines in total).

Calculate how many asterisks should be in the line.
Loop over the individual asterisks
(display starCount asterisks).
Move the cursor to the next line so the lines are separate.

Тук трябва да имаме два вложени цикъла: вътрешният цикъл е отговорен за показването на правилния брой звездички на даден ред.

И външният контур е необходим за преминаване през линиите.