1. forCikk segítségével számolja meg a beírt sorok számát

Írjunk egy programot, amely beolvassa 10a sorokat a billentyűzetről, és megjeleníti a számokból álló sorok számát. Példa:

Kód Magyarázat
Scanner console = new Scanner(System.in);
int count = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
  if (console.hasNextInt())
   count++;
  console.nextLine();
}
System.out.println(count);
Create a Scanner object to read data from the console.
Store the number of numbers in the count variable.
Loop from 0 to 10 (not including 10).

If a number is entered,
then increase count by one.
Read a line from the console and don't save it anywhere.

Display the calculated count on the screen.
jegyzet

Ha a sor több, szóközzel elválasztott tokent tartalmaz, és ezek közül az első egy szám, akkor a hasNextInt()metódus a -t adja vissza true, még akkor is, ha a többi token nem szám. Ez azt jelenti, hogy programunk csak akkor fog megfelelően működni, ha minden sorba csak egy tokent írunk be.


2. A faktoriális kiszámítása forhurok segítségével

Írjunk egy programot, ami nem olvas be semmit, hanem kiszámol valamit. Valami nehéz. Például a szám faktoriálisa 10.

Egy szám faktoriálisa n(jellel n!) egy számsorozat szorzata: 1*2*3*4*5*..*n;

Kód Magyarázat
int f = 1;
for (int i = 1; i <= 10; i++)
  f = f * i;
System.out.println(f);
We store the product of numbers in the f variable.
Loop from to (inclusive).
Multiply by the next number (save the result in ).
Display the calculated amount on the screen.110ff

A kezdőérték , mert a számokkal f = 1szorozunk . fHa feredetileg 0, akkor az összes szám szorzata a következő 0lenne 0.


3. forHurok segítségével rajzoljon a képernyőre

Írjunk egy programot, amely háromszöget rajzol a képernyőre. Az első sor csillagokból áll 10, a második - 9csillagok, majd 8, stb.

Kód Magyarázat
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
  int starCount = 10 - i;
  for (int j = 0; j < starCount; j++)
   System.out.print("*");
  System.out.println();
}
Loop through the lines (there should be 10 lines in total).

Calculate how many asterisks should be in the line.
Loop over the individual asterisks
(display starCount asterisks).
Move the cursor to the next line so the lines are separate.

Itt két egymásba ágyazott ciklusra van szükségünk: a belső ciklus felelős azért, hogy egy adott sorban a megfelelő számú csillag jelenjen meg.

A külső hurokra pedig a vonalakon való áthurkoláshoz van szükség.