" Ud over statiske metoder er der statiske klasser. Vi vil diskutere disse mere detaljeret senere. Lad mig lige nu vise dig et eksempel:"

Eksempel:
public class StaticClassExample
{
  private static int catCount = 0;

  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
    Cat bella = new Cat("Bella");
    Cat tiger = new Cat("Tiger");

    System.out.println("Cat count " + catCount);
  }

   public static class Cat
  {
    private String name;

    public Cat(String name)
     {
      this.name = name;
      StaticClassExample.catCount++;
     }
   }

}

" Du kan oprette så mange Cat-objekter, som du vil. Men dette er ikke tilfældet med en statisk variabel. Der findes kun én kopi af en statisk variabel."

"Hovedformålet med at bruge den statiske modifikator i klasseerklæringen er at kontrollere forholdet mellem Cat- og StaticClassExample- klasserne. Ideen er groft sagt denne: Cat-klassen er ikke knyttet til StaticClassExample-objekter og kan ikke få adgang til instansen (ikke- statiske) variabler af klassen StaticClassExample."

"Så jeg kan oprette klasser inde i klasserne?"

"Ja. Java tillader det, men tænk ikke for meget over det lige nu. Det bliver tydeligere, når jeg forklarer dig nogle flere ting i fremtiden."

"Jeg håber det, Rishi."