" Förutom statiska metoder finns det statiska klasser. Vi kommer att diskutera dessa mer i detalj senare. Låt mig bara visa dig ett exempel:"

Exempel:
public class StaticClassExample
{
  private static int catCount = 0;

  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
    Cat bella = new Cat("Bella");
    Cat tiger = new Cat("Tiger");

    System.out.println("Cat count " + catCount);
  }

   public static class Cat
  {
    private String name;

    public Cat(String name)
     {
      this.name = name;
      StaticClassExample.catCount++;
     }
   }

}

" Du kan skapa så många Cat-objekt som du vill. Men detta är inte fallet med en statisk variabel. Det finns bara en kopia av en statisk variabel."

"Huvudsyftet med att använda den statiska modifieraren i klassdeklarationen är att kontrollera förhållandet mellan klasserna Cat och StaticClassExample . Tanken är ungefär så här: Cat-klassen är inte länkad till StaticClassExample-objekt och kan inte komma åt instansen (icke- static) variabler i klassen StaticClassExample."

"Så jag kan skapa klasser i klasserna?"

"Ja. Java tillåter det, men fundera inte för mycket på det just nu. Det kommer att bli tydligare när jag förklarar lite mer saker för dig i framtiden."

"Jag hoppas det, Rishi."