" I tillegg til statiske metoder er det statiske klasser. Vi vil diskutere disse mer detaljert senere. For nå, la meg bare vise deg et eksempel:"

Eksempel:
public class StaticClassExample
{
  private static int catCount = 0;

  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
    Cat bella = new Cat("Bella");
    Cat tiger = new Cat("Tiger");

    System.out.println("Cat count " + catCount);
  }

   public static class Cat
  {
    private String name;

    public Cat(String name)
     {
      this.name = name;
      StaticClassExample.catCount++;
     }
   }

}

" Du kan lage så mange Cat-objekter du vil. Men dette er ikke tilfelle med en statisk variabel. Det finnes bare én kopi av en statisk variabel."

"Hovedformålet med å bruke den statiske modifikatoren i klassedeklarasjonen er å kontrollere forholdet mellom Cat- og StaticClassExample- klassene. Tanken er omtrent denne: Cat-klassen er ikke knyttet til StaticClassExample-objekter og kan ikke få tilgang til forekomsten (ikke- statiske) variabler av klassen StaticClassExample."

"Så jeg kan lage klasser i klassene?"

"Ja. Java tillater det, men ikke tenk for mye på det akkurat nå. Det vil bli klarere når jeg forklarer deg flere ting i fremtiden."

"Jeg håper det, Rishi."