1. Összefűzés (karakterláncok egyesítése)

Van egy sima és egyszerű dolog, amit megtehetsz a karakterláncokkal a Java nyelven: összeragaszthatod őket. Ezt a műveletet összefűzésnek nevezik . Így emlékezünk rá: Con-Cat-en-Nation. Gyakran "karakterláncok összekapcsolásának" vagy "karakterláncok kombinálásának" nevezik.

Két sor összefűzéséhez használja a +jelet. Ez nagyon könnyű:

"value1" + "value2"
Két karakterlánc összefűzése

Példák:

Nyilatkozat jegyzet
String name = "Steve" + "Steve";
nametartalmazza a karakterláncotSteveSteve
String city = "New York" + "Steve";
citytartalmazza a karakterláncotNew YorkSteve
String message = "Hello! " + "Steve";
messagetartalmazza a karakterláncotHello! Steve

És természetesen sok karakterláncot is összekapcsolhat egyszerre, valamint karakterláncokat és változókat is összekapcsolhat.

Példák:

Nyilatkozat jegyzet
String name = "Steve";
String city = "New York";
String message = "Hello!" + city + name + city;
nametartalmazza a string Steve
citytartalmazza a karakterlánc New York
messagetartalmazza a karakterláncot
Hello!New YorkSteveNew York

Az utolsó példában láthatja, hogy a szöveg message nehezen olvasható, mert hiányoznak belőle szóközök. Egy vagy több szóköz jelzéséhez csak kódba kell írni, majd idézőjelek közé kell tenni. Könnyebb, mint amilyennek hangzik:

" "
Egy szóközt tartalmazó karakterlánc

Egyébként, ha nem teszel szóközt az idézőjelek közé (vagyis két dupla idézőjelet írsz egymás után), akkor az úgynevezett "üres karakterláncot" kapod:

""
Üres karakterlánc

Egyrészt úgy tűnik, van egy húrunk. Másrészt, amikor megjelenítjük ezt a karakterláncot, semmi sem jelenik meg. És amikor más húrokkal összekapcsoljuk, nem történik semmi. Olyan ez, mint egy nulla ezen kívül, csak a húroknál.2. Konvertálás stringgé

Ahogy fentebb említettük, a Java fejlesztők gondoskodtak arról, hogy a Javaban minden változó, objektum és kifejezés típusra konvertálható legyen String.

Sőt, ez automatikusan megtörténik, amikor az a-t Stringegy másik típussal fűzzük össze . Példák:

Nyilatkozat jegyzet
int a = 5;
String name = "Steve" + a;
nametartalmazza a karakterláncotSteve5
int a = 5;
String city = a + "New York" + a;
citytartalmazza a karakterláncot5New York5
int number = 10;
String code = "Yo";
String message = "Hello! " + number + code;
messagetartalmazza a karakterláncotHello! 10Yo

Mindhárom esetben nyugodtan kombináltuk inta Stringváltozókat, és az eredmény mindig egy String.

A típussal nem végezhet aritmetikai műveleteket String. Még akkor is, ha a teljes karakterlánc számjegyekből áll.

Példák:

Nyilatkozat jegyzet
int a = 5;
String name = "1" + a;
nametartalmazza a karakterláncot15
int a = 5;
String city = a + "9" + a;
citytartalmazza a karakterláncot595
int number = 10;
String code = "10";
String message = "" + number + code;
messagetartalmazza a karakterláncot1010

A plusz műveletek balról jobbra hajtódnak végre, így az eredmény kissé váratlan lehet. Példa:

Nyilatkozat jegyzet
int a = 5;
String name = a + a + "1" + a;
nametartalmazza a karakterláncot1015
Műveletek sorrendje:((a + a) + "1") + a

3. Karakterlánc átalakítása számmá

Egy szám karakterláncsá konvertálása Java nyelven ugyanolyan egyszerű, mint egy üres karakterlánccal összefűzni:

String str = "" + number;
Szám konvertálása karakterláncra

De mi van akkor, ha egy karakterláncot számmá kell konvertálnia? Nos, nem minden karakterlánc konvertálható számmá. De ha a karakterlánc csak számokból áll, akkor megteheti. Erre van egy speciális módszerInteger az órán.

A megfelelő állítás így néz ki:

int x = Integer.parseInt(string);

Ahol  egy egész szám változó deklarációja , és  egy számot reprezentáló karakterlánc (vagyis számjegyekből álló karakterlánc).int xxstring

Példák:

Nyilatkozat jegyzet
String str = "123";
int number = Integer.parseInt(str);
numberszámot tartalmazza 123;
int number = Integer.parseInt("321");
numberszámot tartalmazza321
int number = Integer.parseInt("321" + 0);
numberszámot tartalmazza3210
int number = "321";
Ez nem fordítható le: a változó egy int, de az érték aString

4. Objektum/primitív átalakítása stringgé

Bármely Java osztály vagy primitív adattípus egy példányának karakterláncsá alakításához használhatja a következő String.valueOf()módszert:

public class StringExamples {
  public static void main(String[] args) {
    String a = String.valueOf(1);
    String b = String.valueOf(12.0D);
    String c = String.valueOf(123.4F);
    String d = String.valueOf(123456L);
    String s = String.valueOf(true);

    System.out.println(a);
    System.out.println(b);
    System.out.println(c);
    System.out.println(d);
    System.out.println(s);

    /*
    Output:
    1
    12.0
    123.4
    123456
    true
     */
  }
}

5. Néhány módszer a húrokkal való munkavégzéshez

És végül az óra több módszeréről szeretnék beszélni String.

length()módszer

A length() metódus lehetővé teszi egy karakterlánc hosszának meghatározását , vagyis azt, hogy hány karaktert tartalmaz.

Példák:

Nyilatkozat jegyzet
String name = "Rome";
int count = name.length();
countértéket tartalmazza4
int count = "".length();
countértéket tartalmazza0
String name = "Rom";
int count = (name + 12).length();
countértéket tartalmazza5

Ezeket a metódusokat bármire meghívhatja, amelynek típusa String, még egy kifejezésen is:

(name + 12).length()
A length()metódus meghívása olyan kifejezésre, amelynek típusa aString

toLowerCase()módszer

A toLowerCase() módszer lehetővé teszi, hogy egy karakterlánc összes karakterét kisbetűvé alakítsa :

Példák:

Nyilatkozat jegyzet
String name = "Rom";
String name2 = name.toLowerCase();
name2tartalmazza a karakterláncotrom
String name = "".toLowerCase();
nameüres karakterláncot tartalmaz
String name = "ROM123";
String name2 = name.toLowerCase();
name2tartalmazza a karakterláncotrom123

toUpperCase()módszer

A toUpperCase() módszer lehetővé teszi egy karakterlánc összes karakterének nagybetűvé alakítását :

Példák:

Nyilatkozat jegyzet
String name = "Rom";
String name2 = name.toUpperCase();
name2tartalmazza a karakterláncotROM
String name = "rom123";
String name2 = name.toUpperCase();
name2tartalmazza a karakterláncotROM123