1. जोडणे (स्ट्रिंग विलीन करणे)

जावामध्ये तुम्ही स्ट्रिंग्ससह करू शकता अशी एक चपळ आणि सोपी गोष्ट आहे: तुम्ही त्यांना एकत्र चिकटवू शकता. या ऑपरेशनला जोडणी म्हणतात . आम्ही ते कसे लक्षात ठेवतो ते येथे आहे: Con-Cat-en-Nation. याला सहसा "जॉइनिंग स्ट्रिंग्स" किंवा "कॉम्बिनिंग स्ट्रिंग्स" असे म्हणतात.

दोन ओळी एकत्र करण्यासाठी, तुम्ही +चिन्ह वापरता. हे खूप सोपे आहे:

"value1" + "value2"
दोन तार जोडणे

उदाहरणे:

विधान नोंद
String name = "Steve" + "Steve";
nameस्ट्रिंग समाविष्टीत आहेSteveSteve
String city = "New York" + "Steve";
cityस्ट्रिंग समाविष्टीत आहेNew YorkSteve
String message = "Hello! " + "Steve";
messageस्ट्रिंग समाविष्टीत आहेHello! Steve

आणि अर्थातच, तुम्ही एकाच वेळी अनेक स्ट्रिंग्समध्ये सामील होऊ शकता आणि तुम्ही स्ट्रिंग्स आणि व्हेरिएबल्समध्येही सामील होऊ शकता.

उदाहरणे:

विधान नोंद
String name = "Steve";
String city = "New York";
String message = "Hello!" + city + name + city;
nameस्ट्रिंगमध्ये समाविष्ट आहे Steve
cityस्ट्रिंगमध्ये New York
messageस्ट्रिंग आहे
Hello!New YorkSteveNew York

शेवटच्या उदाहरणात, तुम्ही पाहू शकता की मधील मजकूर message वाचणे कठीण आहे, कारण त्यात रिक्त जागा नाही. एक किंवा अधिक स्पेस दर्शवण्यासाठी, तुम्हाला फक्त त्यांना कोडमध्ये लिहावे लागेल आणि नंतर त्यांना दुहेरी अवतरणांमध्ये गुंडाळा. हे वाटते त्यापेक्षा सोपे आहे:

" "
एक स्पेस असलेली स्ट्रिंग

तसे, जर तुम्ही अवतरणांमध्ये कोणतीही जागा ठेवली नाही (म्हणजे तुम्ही सलग दोन दुहेरी अवतरण लिहिता), तर तुम्हाला तथाकथित "रिक्त स्ट्रिंग" मिळेल:

""
रिकामी स्ट्रिंग

एकीकडे, असे दिसते की आमच्याकडे एक स्ट्रिंग आहे. परंतु दुसरीकडे, जेव्हा आपण ही स्ट्रिंग प्रदर्शित करतो तेव्हा काहीही प्रदर्शित होत नाही. आणि जेव्हा आपण इतर स्ट्रिंगसह सामील होतो तेव्हा काहीही होत नाही. हे शून्यासारखे आहे, याव्यतिरिक्त, फक्त स्ट्रिंगसाठी.2. स्ट्रिंगमध्ये रूपांतरित करणे

वर नमूद केल्याप्रमाणे, Java डेव्हलपर्सनी खात्री केली आहे की Java मधील प्रत्येक व्हेरिएबल, ऑब्जेक्ट आणि अभिव्यक्ती प्रकारात रूपांतरित केली जाऊ शकते String.

इतकेच काय, जेव्हा आपण a ला इतर Stringकाही प्रकाराशी जोडतो तेव्हा हे आपोआप होते . उदाहरणे:

विधान नोंद
int a = 5;
String name = "Steve" + a;
nameस्ट्रिंग समाविष्टीत आहेSteve5
int a = 5;
String city = a + "New York" + a;
cityस्ट्रिंग समाविष्टीत आहे5New York5
int number = 10;
String code = "Yo";
String message = "Hello! " + number + code;
messageस्ट्रिंग समाविष्टीत आहेHello! 10Yo

तिन्ही घटनांमध्ये, आम्ही शांतपणे intआणि Stringव्हेरिएबल्स एकत्र केले आणि परिणाम नेहमी एक असतो String.

तुम्ही प्रकारासह अंकगणितीय क्रिया करू शकत नाही String. जरी संपूर्ण स्ट्रिंगमध्ये अंकांचा समावेश असेल.

उदाहरणे:

विधान नोंद
int a = 5;
String name = "1" + a;
nameस्ट्रिंग समाविष्टीत आहे15
int a = 5;
String city = a + "9" + a;
cityस्ट्रिंग समाविष्टीत आहे595
int number = 10;
String code = "10";
String message = "" + number + code;
messageस्ट्रिंग समाविष्टीत आहे1010

प्लस ऑपरेशन्स डावीकडून उजवीकडे अंमलात आणल्या जातात, त्यामुळे परिणाम काहीसा अनपेक्षित असू शकतो. उदाहरण:

विधान नोंद
int a = 5;
String name = a + a + "1" + a;
nameस्ट्रिंग समाविष्टीत आहे1015
ऑपरेशन्सचा क्रम:((a + a) + "1") + a

3. स्ट्रिंगला संख्येत रूपांतरित करणे

जावा मधील संख्येला स्ट्रिंगमध्ये रूपांतरित करणे हे रिकाम्या स्ट्रिंगमध्ये जोडण्याइतके सोपे आहे:

String str"" + number;
संख्या स्ट्रिंगमध्ये रूपांतरित करणे

पण जर तुम्हाला स्ट्रिंगला नंबरमध्ये रूपांतरित करायचे असेल तर? बरं, प्रत्येक स्ट्रिंग एका संख्येत रूपांतरित केली जाऊ शकत नाही. परंतु जर स्ट्रिंगमध्ये फक्त संख्या असतील तर तुम्ही करू शकता. यासाठी वर्गात एक खास पद्धत आहे Integer.

संबंधित विधान असे दिसते:

int x = Integer.parseInt(string);

 पूर्णांक व्हेरिएबलची घोषणा कोठे आहे आणि  ती संख्या दर्शवणारी स्ट्रिंग आहे (म्हणजे अंक असलेली स्ट्रिंग).int xxstring

उदाहरणे:

विधान नोंद
String str = "123";
int number = Integer.parseInt(str);
numberसंख्या समाविष्टीत आहे 123;
int number = Integer.parseInt("321");
numberसंख्या समाविष्टीत आहे321
int number = Integer.parseInt("321" + 0);
numberसंख्या समाविष्टीत आहे3210
int number = "321";
हे संकलित करणार नाही: व्हेरिएबल एक आहे int, परंतु मूल्य a आहेString

4. ऑब्जेक्ट/प्रिमिटिव्हला स्ट्रिंगमध्ये रूपांतरित करणे

कोणत्याही Java क्लासचे किंवा कोणत्याही आदिम डेटा प्रकाराचे उदाहरण स्ट्रिंगमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी, तुम्ही ही String.valueOf()पद्धत वापरू शकता:


public class StringExamples {
  public static void main(String[] args) {
    String a = String.valueOf(1);
    String b = String.valueOf(12.0D);
    String c = String.valueOf(123.4F);
    String d = String.valueOf(123456L);
    String s = String.valueOf(true);

    System.out.println(a);
    System.out.println(b);
    System.out.println(c);
    System.out.println(d);
    System.out.println(s);
    
    /*
    Output:
    1
    12.0
    123.4
    123456
    true
     */
  }
}

5. स्ट्रिंगसह काम करण्याच्या काही पद्धती

आणि शेवटी, मी वर्गाच्या अनेक पद्धतींबद्दल बोलू इच्छितो String.

length()पद्धत

पद्धत तुम्हाला स्ट्रिंगची लांबीlength()  मिळवू देते , म्हणजे त्यात किती वर्ण आहेत.

उदाहरणे:

विधान नोंद
String name = "Rome";
int count = name.length();
countमूल्य समाविष्टीत आहे4
int count = "".length();
countमूल्य समाविष्टीत आहे0
String name = "Rom";
int count = (name + 12).length();
countमूल्य समाविष्टीत आहे5

तुम्ही या पद्धतींना कोणत्याही प्रकारचा String, अगदी अभिव्यक्तीवर कॉल करू शकता:

(name + 12).length()
length()अभिव्यक्तीवर पद्धत कॉल करणे ज्याचा प्रकार आहेString

toLowerCase()पद्धत

पद्धत toLowerCase() तुम्हाला स्ट्रिंगमधील सर्व वर्ण लोअरकेसमध्ये रूपांतरित करू देते :

उदाहरणे:

विधान नोंद
String name = "Rom";
String name2 = name.toLowerCase();
name2स्ट्रिंग समाविष्टीत आहेrom
String name = "".toLowerCase();
nameरिक्त स्ट्रिंग समाविष्ट आहे
String name = "ROM123";
String name2 = name.toLowerCase();
name2स्ट्रिंग समाविष्टीत आहेrom123

toUpperCase()पद्धत

पद्धत toUpperCase() तुम्हाला स्ट्रिंगमधील सर्व अक्षरे अपरकेसमध्ये रूपांतरित करू देते :

उदाहरणे:

विधान नोंद
String name = "Rom";
String name2 = name.toUpperCase();
name2स्ट्रिंग समाविष्टीत आहेROM
String name = "rom123";
String name2 = name.toUpperCase();
name2स्ट्रिंग समाविष्टीत आहेROM123