1. Concatenation (pagsasama-sama ng mga string)

Nariyan ang makinis at simpleng bagay na maaari mong gawin sa mga string sa Java: maaari mong idikit ang mga ito. Ang operasyong ito ay tinatawag na concatenation . Narito kung paano natin ito naaalala: Con-Cat-en-Nation. Madalas itong tinatawag na "joining strings" o "combining strings".

Upang pagsamahin ang dalawang linya, gamitin mo ang +tanda. Ito ay napakadali:

"value1" + "value2"
Pinagsasama-sama ang dalawang string

Mga halimbawa:

Pahayag Tandaan
String name = "Steve" + "Steve";
namenaglalaman ng stringSteveSteve
String city = "New York" + "Steve";
citynaglalaman ng stringNew YorkSteve
String message = "Hello! " + "Steve";
messagenaglalaman ng stringHello! Steve

At, siyempre, maaari kang sumali sa maraming mga string sa parehong oras, at maaari ka ring sumali sa mga string at variable.

Mga halimbawa:

Pahayag Tandaan
String name = "Steve";
String city = "New York";
String message = "Hello!" + city + name + city;
namenaglalaman ng string Steve
cityna naglalaman ng string New York
messagena naglalaman ng string
Hello!New YorkSteveNew York

Sa huling halimbawa, makikita mo na ang teksto sa ang message ay mahirap basahin, dahil ito ay walang mga puwang. Upang ipahiwatig ang isa o higit pang mga puwang, kailangan mo lamang na isulat ang mga ito sa code at pagkatapos ay i-wrap ang mga ito sa dobleng panipi. Ito ay mas madali kaysa sa tunog:

" "
Isang string na naglalaman ng isang puwang

Sa pamamagitan ng paraan, kung hindi ka maglalagay ng anumang mga puwang sa pagitan ng mga quote (ibig sabihin, sumulat ka ng dalawang dobleng quote sa isang hilera), makakakuha ka ng tinatawag na "empty string":

""
Walang laman na string

Sa isang banda, parang may tali tayo. Ngunit sa kabilang banda, kapag ipinakita namin ang string na ito, walang ipinapakita. At kapag pinagsama namin ito sa ibang mga string, walang mangyayari. Ito ay uri ng tulad ng isang zero sa karagdagan, para lamang sa mga string.2. Pag-convert sa isang string

Tulad ng nabanggit sa itaas, siniguro ng mga developer ng Java na ang bawat variable, object, at expression sa Java ay maaaring ma-convert sa Stringuri.

Higit pa rito, awtomatiko itong nangyayari kapag pinagsama-sama natin ang a Stringsa ibang uri . Mga halimbawa:

Pahayag Tandaan
int a = 5;
String name = "Steve" + a;
namenaglalaman ng stringSteve5
int a = 5;
String city = a + "New York" + a;
citynaglalaman ng string5New York5
int number = 10;
String code = "Yo";
String message = "Hello! " + number + code;
messagenaglalaman ng stringHello! 10Yo

Sa lahat ng tatlong pagkakataon, kalmado kaming pinagsama intat Stringmga variable, at ang resulta ay palaging isang String.

Hindi ka maaaring magsagawa ng mga pagpapatakbo ng aritmetika na may Stringuri. Kahit na ang buong string ay binubuo ng mga digit.

Mga halimbawa:

Pahayag Tandaan
int a = 5;
String name = "1" + a;
namenaglalaman ng string15
int a = 5;
String city = a + "9" + a;
citynaglalaman ng string595
int number = 10;
String code = "10";
String message = "" + number + code;
messagenaglalaman ng string1010

Ang mga plus na operasyon ay isinasagawa mula kaliwa hanggang kanan, kaya ang resulta ay maaaring medyo hindi inaasahan. Halimbawa:

Pahayag Tandaan
int a = 5;
String name = a + a + "1" + a;
namenaglalaman ng string1015
Pagkakasunud-sunod ng mga operasyon:((a + a) + "1") + a

3. Pag-convert ng string sa isang numero

Ang pag-convert ng isang numero sa isang string sa Java ay kasingdali ng pagsasama nito sa isang walang laman na string:

String str"" + number;
Pag-convert ng isang numero sa isang string

Ngunit paano kung kailangan mong i-convert ang isang string sa isang numero? Well, hindi lahat ng string ay maaaring ma-convert sa isang numero. Ngunit kung ang string ay binubuo lamang ng mga numero, maaari mo. Mayroong isang espesyal na paraan para dito sa Integerklase.

Ang kaukulang pahayag ay ganito ang hitsura:

int x = Integer.parseInt(string);

Nasaan  ang deklarasyon ng isang integer variable, at  ito ay isang string na kumakatawan sa isang numero (ibig sabihin, isang string na binubuo ng mga digit).int xxstring

Mga halimbawa:

Pahayag Tandaan
String str = "123";
int number = Integer.parseInt(str);
numbernaglalaman ng numero 123;
int number = Integer.parseInt("321");
numbernaglalaman ng numero321
int number = Integer.parseInt("321" + 0);
numbernaglalaman ng numero3210
int number = "321";
Hindi ito mag-compile: ang variable ay isang int, ngunit ang halaga ay aString

4. Pag-convert ng isang bagay/primitive sa isang string

Upang i-convert ang isang instance ng anumang klase ng Java o anumang primitive na uri ng data sa isang string, maaari mong gamitin ang String.valueOf()pamamaraan:


public class StringExamples {
  public static void main(String[] args) {
    String a = String.valueOf(1);
    String b = String.valueOf(12.0D);
    String c = String.valueOf(123.4F);
    String d = String.valueOf(123456L);
    String s = String.valueOf(true);

    System.out.println(a);
    System.out.println(b);
    System.out.println(c);
    System.out.println(d);
    System.out.println(s);
    
    /*
    Output:
    1
    12.0
    123.4
    123456
    true
     */
  }
}

5. Ang ilang mga pamamaraan para sa pagtatrabaho sa mga string

At sa wakas, nais kong pag-usapan ang ilang mga pamamaraan ng Stringklase.

length()paraan

length() Hinahayaan ka ng pamamaraan na makuha ang haba ng isang string , ibig sabihin kung gaano karaming mga character ang nilalaman nito.

Mga halimbawa:

Pahayag Tandaan
String name = "Rome";
int count = name.length();
countnaglalaman ng halaga4
int count = "".length();
countnaglalaman ng halaga0
String name = "Rom";
int count = (name + 12).length();
countnaglalaman ng halaga5

Maaari mong tawagan ang mga pamamaraang ito sa anumang bagay na ang uri ay String, kahit na isang expression:

(name + 12).length()
Ang pagtawag sa length()pamamaraan sa isang expression na ang uri ayString

toLowerCase()paraan

Hinahayaan ka ng toLowerCase() pamamaraan na i-convert ang lahat ng mga character sa isang string sa lowercase :

Mga halimbawa:

Pahayag Tandaan
String name = "Rom";
String name2 = name.toLowerCase();
name2naglalaman ng stringrom
String name = "".toLowerCase();
namenaglalaman ng walang laman na string
String name = "ROM123";
String name2 = name.toLowerCase();
name2naglalaman ng stringrom123

toUpperCase()paraan

Hinahayaan ka ng toUpperCase() pamamaraan na i-convert ang lahat ng mga character sa isang string sa uppercase :

Mga halimbawa:

Pahayag Tandaan
String name = "Rom";
String name2 = name.toUpperCase();
name2naglalaman ng stringROM
String name = "rom123";
String name2 = name.toUpperCase();
name2naglalaman ng stringROM123