"Saya hampir terlupa. Berikut ialah beberapa soalan temu duga berpotensi yang kami bincangkan dalam tahap ini:"

Soalan temu bual
1 Apakah cara yang betul untuk membandingkan dua rentetan di Jawa?
2 Apakah cara yang betul untuk melakukan perbandingan tidak sensitif huruf besar bagi dua rentetan di Jawa?
3 Bagaimanakah anda mengisih senarai rentetan mengikut abjad?
4 Pengekodan apakah yang digunakan untuk menyimpan rentetan dalam Java?
5 Bagaimanakah anda menukar rentetan kepada pengekodan Windows-1251?
6 Bagaimanakah anda membahagikan rentetan kepada perkataan individu?
7 Bagaimanakah anda membalikkan susunan rentetan?
8 Apakah yang berlaku apabila kita menulis "A"+"b"+"C"?
9 Apakah jenis boleh ubah dan tidak berubah?
10 Apakah kelebihan yang ada pada String kerana ia tidak boleh diubah?