"Jag glömde nästan. Här är några potentiella intervjufrågor som vi täckte på den här nivån:"

Intervjufrågor
1 Vad är det rätta sättet att jämföra två strängar i Java?
2 Vad är det rätta sättet att utföra en skiftlägesokänslig jämförelse av två strängar i Java?
3 Hur sorterar man en lista med strängar alfabetiskt?
4 Vilken kodning används för att lagra strängar i Java?
5 Hur konverterar man en sträng till Windows-1251-kodningen?
6 Hur delar man upp en sträng i enskilda ord?
7 Hur vänder man ordningen på en sträng?
8 Vad händer när vi skriver "A"+"b"+"C"?
9 Vad är föränderliga och oföränderliga typer?
10 Vilka fördelar har String eftersom den är oföränderlig?