"Tôi gần như quên mất. Đây là một số câu hỏi phỏng vấn tiềm năng mà chúng tôi đã đề cập ở cấp độ này:"

Câu hỏi phỏng vấn
1 Cách đúng để so sánh hai chuỗi trong Java là gì?
2 Cách đúng để thực hiện so sánh phân biệt chữ hoa chữ thường của hai chuỗi trong Java là gì?
3 Làm thế nào để bạn sắp xếp một danh sách các chuỗi theo thứ tự bảng chữ cái?
4 Mã hóa nào được sử dụng để lưu trữ các chuỗi trong Java?
5 Làm cách nào để bạn chuyển đổi một chuỗi thành mã hóa Windows-1251?
6 Làm thế nào để bạn tách một chuỗi thành các từ riêng lẻ?
7 Làm thế nào để bạn đảo ngược thứ tự của một chuỗi?
số 8 Điều gì xảy ra khi chúng ta viết "A"+"b"+"C"?
9 Các loại có thể thay đổi và không thay đổi là gì?
10 Chuỗi có lợi thế gì vì nó không thay đổi?